Paddlingsfabriken

Paddle classes and kayaks for summer and winter tours
 

Blogging and reports from events

Respons på Tripadvisor hjälper

Visste du?  TripAdvisor är en betydande webtjänst som besöks av resande då de planerar sina upplevelser, eller redan besöker ställen som är av intresse. En liten skildring från dig hjälper någon annan att förbereda sig och välja rätt för att få en lyckad upplevelse av besöksorten. Du kan där rekommendera sådant som du gillat. Din berättelse till andra besökare hjälper också bra verksamheter att göras mer tillgängliga, utvecklas och finnas tillhands också i framtiden.

Gillade du din upplevelse med Paddlingsfabriken?  Då tycker vi att du som ett tack skall gå in och skriva en kort eller längre beskrivning av din upplevelse via Paddlingsfabrikens TripAdvisor länk.

   Tack för hjälpen!

Underkategorier

VM - Search in Shop


Rent items summary

WebShop specials

Helmet fits underneeth
Tuilik
110,00 €