Use your previous login, or apply for a new account. New accounts require approval from Paddlingsfabriken. An e-mail notice will be generated on completion of the Signup form. If it is urgent - call us on +358 400 411992 after completion of the form.

Don't worry if you forgot your username or password. Enter the e-mail address you are using to get the user-ID and password.

Welcome to join Kajk and Paddlingsfabriken paddlers and skating community. I wish you a good exprerience. Cheers Jöns
Obligatoriskt fält | Fält synligt i profilen | Fält ej synligt i profilen | Information: Sätt muspekaren över ikonen

Bild

Din bildfil måste vara av typ gif, png, jpg, jpeg. Din bildfil bör inte överskrida 1.95 MBs. Bilder som överskrider maxbredden 200 kommer att skalas om. Bilder som överskrider maxhöjden 500 kommer att skalas om.
Välj bildfil
Genom att ladda upp bilden, bekräftar du att du har rätt att distribuera denna bild.

Kontaktinfo

Obligatoriskt fält | Fält synligt i profilen | Fält ej synligt i profilen | Information: Sätt muspekaren över ikonen