Paddlingsfabriken

Paddle classes and kayaks for summer and winter tours
 

Kayak classes and skills development

Kalenderförda tillfällen såsom kurser och turer: Click on

Hittade inte det du sökte?: - e-posta eller ring oss  info (at) paddlingsfabriken.fi .

Kursupplägg och bedömningsgrunder från olika organisationer hittas här. De har stora likheter. Skillnaderna beror närmast på den omgivning, omfattning av färdigheter och tankesätt i hur man bäst utvecklas som paddlare. Våra synpunkter finns närmast i blogginlägg och beskrivningar av hur teknikerna borde utföras för att vara effektiva och trygga.

EPP3 suoritusten indikaattorit

Epp3 näyttö

On epäoikeudenmukaista antaa EPP3 näytön antajan uskoa että hän voisi suorittaa EPP3 näytön hyväksytysti ilman laadukasta edeltävää opetusta ja harjoittelua. Ilman asianmukaista opetusta menetetään merimelonnalle tärkeitä asioita. Tekniikoissa on tavoitteita joihin pyritään.

Tavoitteet

-         Turvallisuus

-         Helppous

-         Selkeä tulos

-         Tuenta

Tavoitteiden onnistuminen konkretisoituu indikaattorein (i) suorituksia tehdessä. Pyrin luettelemaan ne jokaiselta tekniikalta. Nämä ovat minun odotukset hyvistä suorituksista, ja minun tahtotila jolla olet melojana turvallisemmilla vesillä ja nautit itse omista suorituksista. Indikaattorit liittyvät nimenomaan merimelontaan ja siinä käytettäviin varusteisiin.

 

2. Kajakin käsittely – (i1)yksi kantaja/nostaja keulassa, yksi perässä. (i2)toinen käsi kajakin alla.(i3)äänetöntä.(i4)siirretään kelluvaa kajakkia. Nostotekniikassa selän suojaaminen. Kajakin naarmuttamista tavoitteellisesti välttäen.

 

4. Surffilähtö ja rantautuminen - (Oheistuksessä olisi oltava minimivaatimus, nyt on määritelty yläraja)

 

5. Eteenpäin melonta - Voiman tuottoa vartalosta ja jaloista. Euromelalla: (i1)Melonta keskeytyy ja mela nostetaan pään päälle. Kyynärpäiden tulisi olla kutakuinkin 80-90 asteen kulmassa. (i2)Melonnan aikana selkärangan ja takakannen väliin mahtuu vähintään käden sormet. (i3)Melan kärki osuu veteen ensimmäisenä (i4) kärjen ensikosketus veteen säären puolivälin edestä. (i5)Mela nousee vedestä viimeistään lonkan tasosta. (i6)käsivarsi on ojennettuna melan keihästäessä vettä ja yläkäsi työntyy eteenpäin alle otsan korkeuden. (i7) Kyynärpää alle käden korkeuden työntävällä puolella. (i8) Valon tullessa sivusta, selkä ja rinta ovat vuorotellen valossa ja varjossa.

 

6. Pysähtyminen ja taaksepäin melonta

Voiman tuotto vartalosta ja vartalon painosta. Tämä on käytännössä alatuki jossa vartaloa kierretään voimakkaasti. Alatukena se sallii turvallisen tuennan, horjahtamisen estämiseksi, ja surffin keskeyttämisen testiä vaativammissa olosuhteissa. (i1) Melan varsi kajakin suuntaisesti lavan taustan osuessa veteen melojan takana korkeintaan 15cm etäisyydessä kajakin kyljestä. (i2) Lavan ylä ja alareuna kastuvat samanaikaisesti melan osuessa veteen (i3) melojan vartalon painoa siirtyy vedessä olevan lavan päälle (i4) lapa nousee vedestä viimeistään lonkan tasolla. (i5) melaote sallii melonnan jatkumisen ilman otteen vaihtoa (i6) molemmat kyynärpät ja kädet pysyvät hartialinjan alapuolella.

 

7. 360º käännös paikalla - Suorituksen aikana melan varsi on korkeintaan 20 asteen kulmassa veden pintaan nähden. Variaatiota on ja merimelontaan vaaditaan myöhemmän hallinta. Toisessa melan lapa on pystyasennossa, toisessa se on lähes vaakatasossa. Hartiat suojattuina eli kyynärpäät ja kädet hartiatason alapuolella. (i1) Meloja kykenee tukemaan ((i)kallistaa) vedessä olevaan lapaan. (i2) Melan kosketus veteen alkaa ja päättyy vähintään 10cm kajakin kyljestä. (i3) Veden koseketuksessa olevan lavan etäisyys melojasta on vakio, tai jopa kasvaa muodostuvan kaaren keskivaiheilla. (i4) Vedessä olevan lavan kasvo on taivasta kohti, mela surffaa (i5) Liike tai kaari pari on edestä taakse, takaa eteen tai toiseen suuntaan, piirtäen melan lavalla kuvitteellista ympyrää taivaalta katsottuna. (i6) onnistuu 7 liikeparilla tai alle sen (kallistaminen auttaa)

 

8. Melaperäsin - (i1) lapa leikkaava (i2) äänetön ilman kuplimista (i3) kajakki kääntyy 90 astetta (i4) Melan varsi lähes kajakin suuntaisena (i5) Kyynärpää ja kädet alle hartiatason, käsi korkeintaan alle otsatason. (i6) suunnan pito mahdollinen surffissa (i7) suunnan vaihto onnistuu oikealle/vasemmalle nostamatta lapaa vedestä

 

9. Etuperäsin - Edeltävä vauhdinotto, vastakkainen kaariveto ja kanttaaminen tehostaa suoritusta. (i1) lapa vettä leikkaava äänetön tai hiljainen (i2) merikajakilla käännös 160-180 astetta onnistuu yhdellä liikkeellä (i3) suorakölisellä kajakilla vähintään 90 asteen käännös (i4) lapa sijoittuu veteen korkeintaan 5cm etäisyyteen kajakin kyljestä melojan jalkojen tasolla (i5) Melan lavan kasvo käännettynä kajakin kylkeä vasten ja lavan alareuna leikkaa vettä (i6) Lavan edellä kulkeva alareuna avautuu ohjauksen tehostamiseksi. (i7) Kyynärpäät pysyvät hartiatason alapuolella.

 

10. Sivuttaissiirtyminen vauhdissa - (i1) kajakin keula pysyy alkuperäisessä suunnassa (selkeä ero etuperäsimeen) (i2) Vesivanaa muodostuu kajakin kyljestä (i3) Voimakkainta vesivanaa ei ole nähtävissä kajakin perästä. (i4) On käytettävissä siirtymiseen hitaammin liikkuvan kajakin kylkeen, suuntaa muuttamatta, kylki kylkeen äänettömästi. (i5) On käytettävissä kapeikon toisesta reunasta toiseen juurikaan menettämättä matkanopeutta tai suuntaa. (i6) Ei tarvetta selkeille ohjausliikkeille ennen eteenpäin melonnan jatkumista. (i7) Kaariveto samalta puolelta saattaa olla edeltävä veto.

 

11. Sivuttainmelominen - (i1) äärimmäisenä scullingdraw onnistuu yhdellä kädellä nojaamatta tai nojaamalla melanvartta samanpuoleiseen käsivarteen tai kaulaan. (i2) kajakki siirtyy 90 asteen suuntaan kajakin kölilinjaan nähden. (i3) sculling draw pysyy vedessä (i4) kajakki siirtyy tuulta vasten (i4) ei horjahtelua (i5) kallistaminen melasta poispäin tai melaa kohti on nähtävissä (i6) kyynärpäät hartialinjan alapuolella.

 

12 & 13. Alatuki ja ylätyki, paikalla ja liikkeellä - (i1) Onnistuvat myös pitäen esinettä esim. pesusientä olkapään ja posken välissä tuennan puolella. (i2) Aukkopeitteen reuna käy vedenrajan alapuolella (i3) Lantio tuo kajakin takaisin melojan alle. (i4) Ylätuessa pesusienen pitäminen kainalon alla onnistuu tai voisi jopa onnistua. (i5) Ylätuessa molemmat kyynärpäät hartialinjan alla (i6) Alatuessa molemmat kädet kyynärpäiden alla (gorilla asento ja bodybox pitää) (i7) Voimantuotto selkeästi vartalosta käsivarsia ojentelematta.

 

15. Hinaaminen ja hinausköyden käyttö - (i1) Kajakki jossa on varusteita kannella, esim. peräsin, on osoitettava että ymmärtää hinausköyden sotkeutumisen riskin (i2) On kyettävä vaihtamaan kulkusuuntaa tuuleen ja aallokkoon nähden. (i3) kiinnityskohta ja tapa hinattavaan (i4) irrottamismekanismi näytettävä (i5) onko vaihtoehtoista irroittamista (leikkaaminen?)

 

16. Eskimokäännös - (i1) Suoritus voidaan toistaa tai vaatia toistettavaksi toimivuuden varmistamiseksi. (i2) Reentry ja roll ? (i3) Kajakki siirtyy lantion avulla melojan alle, yläkäsi pysyy hartialinjan alla (i4) Meloja pysyy pystyssä nousun jälkeen.

 

17. (i1) Nojaa pelastettavan/pelastajan kajakkiin (i2) toimii ripeästi. (i3) vapauttaa molemmat kädet pelastustoimeen (i4) ei hukkaa varusteita (i5) ohjeistaa tai kuuntelee ohjeistusta – kommunikoi (i6) huomioi yleistilanteen esim. kivikot, liikenteen, muun ryhmän?

Rolling class - individual beginners

The quick way to build rolling confidence is to quickly do your first roll and then start on lots of variations. Jöns does about 10 different variations of rolling himself and usually gives individual instruction to beginners in a straightforward fashion, where you will suddenly get appaloude for success, without even realizing you did it on your own. You will have an instructors full attention and support by your side during the intensive trainging. The individual session will last for 30 minutes, and then you will move to observe or excercise on your own, until we are all done and do some summing up - perhaps with additional moves on the water.  If you already have some success then you will get advice and examples on how to improve your rolling. Sharing experiences is one of the routes to get more confident as a roller.   Of course nobody can guarantee that you succeed, and the reasons will be identified and worked on.

Greenland style rolling examples (video clips)

 

One day intensive kayaking course

Our one day paddleclasses are packed with information and exercises. You save 2 hours by participating in 5 hour classes in comparison to 3 day evening-classes of total 6-7 hours instructortime, ie 9 hours course time. Preparing kayaks and equipment before and finnishing up takes an hour for each night. 

Läs mer: One day intensive kayaking course

Sea Kayaker (NIL Finland)

Havspaddlarens fortsättningskurs består av minst 10 timmar undervisning med fokus på säkerhetsfrågor. Kursen är utvecklar och fördjupar grundfärdigheter och teori. Kursen kan ordnas exempevis under ett veckoslut eller under tre kvällar.

Läs mer: Sea Kayaker (NIL Finland)

Surf prognos och vågpaddling

Planera för surf. Surfdagarna är räknade, vanligtvis på hösten, mot vintern och kombinerade starka vindar. Med havskajak kan man surfa ute på havet och tryggare i närheten av stranden där sandstranden skapar ett progressivt grundare botten. 
I surfzonen utvecklar du din förmåga att sjösätta och landa kajaken, men ger dig också en aha upplevelse till varför vi lär ut stödtag med paddeln redan på land i samband med paddlingsturer och grundkurser.

Konversionstabell för hastighet
10 km/h = 2.7 m/s (lätt bris)
36 km/h = 10.4 m/s (surfbara vågor i stranden)
51 km/h = 14,2 m/s (utmanande vågor)
72 km/h = 20,0 m/s (svårpaddlade vågor och besvärande vind)

Paddlingsfabriken hämtar all paddlingsutrustning du behöver under tillfället, inklusive torrdräkt.

Kayak surf nearby Tulliniemi in Hanko, Finland

  Paddlingsfabriken erbjuder undervisning
 Deltagare: (2 - 6 people)
Pris: Börjande från 70 euro/person inklusive utrustning

 

Läs mer: Surf prognos och vågpaddling

Utrustning för din paddlingstur eller kurs

Utrustningen du behöver beror på hur länge du vistas på tur, din roll i gruppen, väderförhållanden och luft/vattentemperatur och den geografiska omgivning du ger dig till. Exempelvis stora öppna vatten kräver större beredskap för bogsering, reservkläder, vatten och proviant. Skogsbevuxna holmar ger tillgång till skydd mot vind och civilisation möjlighet att i nödfall fylla på med vatten, mat och kläder. En utrustningslista är en rekommendation som du växande erfarenhet modifierar så den passar dig. En organiserad tur eller kurs kanske inbegriper utrustning och mat. Som del av en grupp finns det också utrustning man kan samsas om.

Läs mer: Utrustning för din paddlingstur eller kurs

Greenland style rolling examples (video clips)

Rolling examples as done by Jöns Aschan in the Fragrance low volume kayak and a greenland style paddle (GP).

Greenland style paddles and low volume kayaks gives some benefits in training rolling techniques. The paddle can be built to have more boyancy than the euro paddle. The boyancy is equal to the weight of the water displaced by the volume of the paddle, less the weight of the paddle. If it displaces 5 litres of water and the paddle weights 1kg, then the lift would be equal to 4kg or 40Newton.

Läs mer: Greenland style rolling examples (video clips)

Forward paddling

Too tired arms to keep on paddling?

Too tired to follow, and awkward feelign in your arms and wrists, the others are happily paddling away or your kayak is turning in all other directions? Perhaps you'd like to become a successful competition kayaker or only do it for the joy. Don't let the small aches destroy it for you, but go and ask someone else analyse your forward paddling and fix it in small steps.

Relax

Läs mer: Forward paddling

Underkategorier

  • NIL Finland

    Material som hör samman med föreningen NIL Finland

    Antal artiklar:
    3

VM - Search in Shop


Rent items summary

WebShop specials

Helmet fits underneeth
Tuilik
110,00 €

Det finns inga kommande händelser.