Underkategorier

Mångsidig skärgård, kursutbud för stora och små sjöbjörnar och landkrabbor - det är vad vi levererat i drygt 10 år till besökare från alla världens hörn.  Vi har kajakplatser för 16 personer totalt. En del av dem finns listade i Uthyrnings applikationen här på vår websidan.  På uthyrnings applikationen kan du också se föreslagna avlämningsplatser så att du kan starta från en plats och avlämna kajakerna på ett annat ställe - om du så vill.

Kurser, endel som kalenderförda, de flesta arrangeras på basen av förfrågningar och önskemål. Samma gäller paddlingsfärder - önskemålen varierar stort liksom erfarenheten. 

 

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Varying scenery

Nordic Skating - tours

33,00 €

Långfärdsskridsko är ett sätt att njuta av vintervyerna ute i skärgården och på insjöar då isarna frusit och ger möjligheter att leta sig fram på områden man på annat sätt har svårare att röra sig. Stor vikt läggs vid att lära sig om isar och säkerhet innan man beger sig ut och skrinner fram, ibland med betydande hastigheter. Bland utrustningen finns isdubbar, byteskläder, mat och dryck, ryggsäck med grenrem som håller skridskoåkaren flytande, ispikar att pröva isen med, vattentät telefon tillhands, kastlina och en del andra prylar för töväder och annat överraskande. Färdledare tränar upp sina färdigheter på kurser, seminarier, årlig praktik på isen, satellitbilder, iskartor, väderprognoser och diskutera med andra som rör sig på isen. Bl.a. Finlands långfärdsskridskoåkare r.f. arrangerar utbildningstillfällen, såsom också Paddlingsfabriken och olika läroinrättningar med friluftsaktiviteter på programmet. 

Paddlingsfabriken är ett företag drivet av Jöns Aschan, verksamt främst i Ekenäs Skärgård med omnejd från Ingå, Barösund, Hangö udd och vidare till Skärgårdshavet utgående exempelvis från Kimitoön. Officiellt startade verksamheten år 2004 som Oy Computerless Ab, 2005 registrerades bifirma namnen Paddlingsfabriken och Melontatehdas. Vi har ca. 16 kajakplatser av vilka en större del ryms i vårt kännspaka mobila kanotskjul. Du kan konsultera oss om alla aspekter på paddling - från klädsel till kajakbyggen, boka in dig på kurser och naturupplevelser året om. Vi har det som behövs för en perfekt paddlingsupplevelse. 

Vi befinner oss i Ekenäs skärgård, med Ekenäs skärgårds nationalpark inom räckhåll för en dagspaddling. I väster har vi Hangö, Bromarv och Åbolands skärgård, I öster Barösund och Ingå skärgård. Efter Porkalafjärden närmar man sig Esbo och Helsingfors. Längsmed kusten finns för det mesta holmar som ger skydd för sydliga vindar, men också avsnitt där man behöver mer erfarenhet av vågor och vind.

For aticles that I want to translate and have available on the web but not linked to from any menus.