Procedur för att boka hyreskajak

Sök efter kajak, paddel eller båda, också enligt plats. Då valt datum och plats samt den första utrustningen så kan du göra nya sökningar ock lägga till ytterligare utrustning till samma plats och datum. Leveransavgifterna är en gång per uthyrningstillfälle och plats. En del av ställena har inte leveranskostnader. Betalningarna bör göras snarast, annars har vi inte ett avtal och annulerar reserveringen. Jag rekommenderar att först bekanta dig med utrustningen och se över möjliga andra bokningar för den utrustningen i detaljerna för kajaker, paddlar etc. Välj samma eller olika start och landningsplatser samt datum innan du gör slutliga sökningarna för din tänkta tur. Vi kommer att se igenom din reservering och bekräfta per e-post. Se till att du matat in rätt e-post adress och övriga uppgifter. E-posten innehåller också betalningsanvisningar såvitt du inte valt PayPal som betalningssätt.