Vi offererar en uthyrning utgående från er och ert sällskaps erfarenhet och plan. Möjligen föreslår vi en alternativ säkrare eller mera givande lösning för er paddling, eller nekar en uthyrning. För att hyra behöver ni alltså en muntlig eller skriftlig offert med instruktioner på hur ni reserverar utrustningen för er. Krävande, garanterat intressanta och lärorika turer kan arrangeras av oss, i sällskap med en kompetent inhyrd färdledare eller med uppvisade kvalifikationer. Formell kompetens kan påvisas med intyg utfärdade av ett antal organisationer såsom Euro Paddle Pass (EPP), British Canoe Federation (BCU) star awards, Amercan Canoe Association (ACA), Canadian Canoe Association (CCA), Nordisk Instructörslicens (NIL). Många Europeiska grenförbund associerar till EPP.

Hyrespriser beräknas på basen av hyrestimmar eller dygn. Vi behöver planerad avgångstidpunkt och retur. Transport ordnas också för ett dussin kajaker per transport.  För egen transport behöver ni en takställning, kajakställning eller motsvarande, samt spännremmar. En för ändamålet byggd ställning på släpvagn är också tillåten.

Kajakerna och möjlig övrig utrustning är reserverade för er då vi mottagit betalning motsvarande det offererade priset.


Som hyreskund tar du själv ansvar för ditt och de medföljandes säkerhet, för navigering och för återbördandet av personer och utrustning. Du och ditt sällskap är också ansvariga för alla de skador som möjligen kan uppstå för tredje part, skador på hyrd utrustning och skador på miljön förorsakade i samband med er färd. Utrustningen återlämnas fri från sand och skräp samt tömda på vatten. Luckorna stängs och övrig utrustning lämnas snyggt att torka på utvisad plats. Bristfällig hantering av kajaken eller bristfällig städning kan innebära en tilläggsavgift.