Vi ger mera än en svängom på vattnet i en farkost. Vi undervisar lite balans och grundteknik på de två timmar som eleverna oftast reserverar för paddlingen, räknat från att alla i gruppen samlats till stranden tills att de återlämnat utrustningen. Längre tid kan självklart reserveras, men sällan mindre.  I rutinen hör att redan på land lära ut tekniker för att hålla balansen och om säkerhet på vattnet. Bland annat ingår detaljer som hur man håller i paddeln - med den blir starten för en nybörjare säkrare och roligare. En anna detalj är sittställningen i kajaken som hjälper paddlaren att bestämma över kajakens rörelser snarare än att överlämna sig till överraskningar.

Sist men inte minst: Varje elev får "skaka" in sig genast vid stranden då kajaken sjösatts. Den delen är kritisk för en lyckad första upplevelse. Sen följer själva paddlingen som också den har undervisningsmoment. Deltagarnas säkerhet beror på sammanhållning och att lära sig styra och förflytta kajaken just dit man vill ha den. Där har kajakmodellerna, väderförhållandena och kunskapen som förmedlas och inlärs med uppgifter på vattnet en viktig roll.

Om den reserverade tiden ger med sig berättar vi mera om kulturen och förhållandena som kajaken vuxit fram ur, och varför det finns en hel del små och betydligare detaljer på en kajak, speciellt en havskajak som tryggt ska kunna användas i svåra och överraskande förhållanden.

Sänd mig ett mejl och be om en offert.   mvh, Jöns Aschan

Ge eleverna i klassen en lärorik paddeltur och fin naturupplevelse. Vi tar 10 elever i en grupp per paddlingsinstruktör. Större grupper indelas i mindre med egna kajaker och egna paddlingsledare i var elevgrupp. Grupperna kan växla mellan aktiviteter och på så sätt fylla hela dagen. Det är fullt möjligt för oss att ordna också längre turer. Vi är mobila med huvuddelen av verksamheten gamla Ekenäs med skärgård, Hangö, Åbo, Kimito, Karis och Ingå,

Klass på lägerskola och paddlingsprogram